Dagopname van uw kind › Treant Zorggroep

Dagopname van uw kind

Dagopname van uw kind

U heeft met de kinderarts of specialist besproken dat uw kind voor een dag naar het ziekenhuis komt voor een operatie of onderzoek. U komt daarvoor op de wachtlijst en ontvangt van ons bericht wanneer dit plaatsvindt. U kunt met uw kind voor dagbehandeling en dagopname terecht op de drie ziekenhuislocaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal.

Ter voorbereiding op de behandeling of operatie gaan u en uw kind ook naar het pre-operatief spreekuur. U krijgt daarvan bericht.

Dag van opname
U meldt zich op de dag van opname op de Kinder- en jongerenafdeling:

Ziekenhuislocatie Bethesda, Hoogeveen
De Kinder- en jongerenafdeling vindt u op de zevende verdieping.

Ziekenhuislocatie Scheper, Emmen
De Kinder- en jongerenafdeling vindt u op de vierde verdieping, Zuid.

Ziekenhuislocatie Refaja, Stadskanaal
De Kinder- en jongerenafdeling (afdeling F) vindt u op de tweede verdieping, rechts van de centrale hal.

Wat is nuchter?
U hoort op het pre-operatief spreekuur of het nodig is dat uw kind deze dag nuchter is. Reden om uw kind nuchter te laten zijn, is omdat tijdens de operatie de maaginhoud in de longen terecht kan komen waardoor een longontsteking kan ontstaan.

Wat mag wel of niet?

  • Vanaf 6 uur voor de opname geen eten en zuivelproducten meer. Uw kind mag vanaf dan dus echt niets meer eten en geen melk of melkproducten drinken.
  • Tot 2 uur voor de opname alleen nog water, thee (koffie) of sap. Daarna dus niets meer.
  • Zuigelingen mogen tot 4 uur voor de opname borstvoeding krijgen.

In sommige gevallen is een licht ontbijt wèl toegestaan, bijvoorbeeld wanneer de ingreep pas later op de dag gepland is. U hoort dat dan bij het maken van de afspraak. Bent u al met uw kind in het ziekenhuis op de operatiedag? Dan krijgt u instructies van de verpleging.

Medicijnen
Gebruikt uw kind medicijnen, dan overlegt de anesthesioloog met u of uw kind de medicijnen kan gebruiken op de dag van het onderzoek of de operatie.


Is uw kind ziek?
De ingreep kan niet doorgaan bij ziekte en koorts van uw kind of als er in uw omgeving infectieziekten voorkomen, zoals mazelen, kinkhoest, bof, rode hond of roodvonk. U kunt ook met de polikliniek of de kinderafdeling overleggen wat verstandig is.