Opname › Treant Zorggroep

Opname

Opname

Een operatie is voor uw kind, maar ook voor uzelf, een ingrijpende gebeurtenis. Het is dan fijn als u weet hoe de opname van uw kind in ons ziekenhuis verloopt. Bij de opname van een kind kan het gaan om een geplande opname of een spoedopname.

Geplande opname
Voordat uw kind wordt opgenomen voor een operatie, komen u en uw kind kennismaken op de kinderafdeling. Een pedagogisch medewerker of andere medewerker geeft u en uw kind voor de opname een rondleiding op de Kinder- en jongerenafdeling. Ook hebben u en uw kind een gesprek met de anesthesioloog. De anesthesioloog is de arts die uw kind onderzoekt en bespreekt welke narcose uw kind krijgt. Een medewerker van het opnamebureau belt u om hiervoor een afspraak te maken.

Spoedopname
De opname van uw kind kan onverwacht zijn. Uw kind is dan met spoed door bijvoorbeeld de huisarts naar de kinderarts of de chirurg verwezen. Op de Kinder- en jongerenafdeling krijgt u dan alle informatie die u nodig heeft. U kunt bij uw kind blijven slapen, tenzij uw kind op de couveusekamer ligt (afdeling Neonatologie). Onze pedagogisch medewerker komt langs om u en uw kind te ondersteunen.

Verhinderd?
Waarschijnlijk weet u al wanneer uw kind wordt opgenomen. Zo niet, dan krijgt u daarvan bericht. Misschien schikt de datum van opname u niet, of is uw kind ziek? Bel dan zo snel mogelijk met de Centrale Opname en OK Planning op 088 1307041; elke werkdag, ’s ochtends tussen 10.00 – 11.30 uur.