Naar de kinderarts en de poliklinieken › Treant Zorggroep

Naar de kinderarts en de poliklinieken

Naar de kinderarts en de poliklinieken

De huisarts kan kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar naar de polikliniek Kindergeneeskunde verwijzen. Op de polikliniek Kindergeneeskunde doet de kinderarts verder onderzoek en stelt hij of zij zonodig een behandeling in. De kinderartsen werken onder andere samen met andere medisch specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen. Op de polikliniek Kindergeneeskunde werken kinderartsen, doktersassistentes, coassistenten en medisch secretaresses.

In de wachtkamer

De kinderartsen houden iedere werkdag spreekuren volgens afspraak.

Op tijd
Op een aantal dagen houden meerdere kinderartsen tegelijk spreekuur. Hierdoor is het mogelijk dat patiënten die na u gekomen zijn toch voor u aan de beurt zijn. Uiteraard wordt door de kinderartsen geprobeerd zoveel mogelijk op tijd te werken. Dit is helaas niet altijd haalbaar. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Tijdens het wachten
In de wachtkamer zijn er genoeg mogelijkheden om met uw kind de wachttijd door te komen. Zo is er bijvoorbeeld speelgoed en voldoende te lezen voor jong en oud. 

In de spreekkamer

Als u een afspraak heeft op de polikliniek Kindergeneeskunde, ontvangt de kinderarts u in de spreekkamer.

Eerste bezoek en controlebezoek
Voor een eerste bezoek aan de polikliniek reserveren wij meer tijd voor u en uw kind dan bij een eventueel controlebezoek. Tijdens een controlebezoek is er meestal onvoldoende tijd voor een nieuwe klacht. Als uw huisarts u bijvoorbeeld vraagt ook over een nieuw probleem de kinderarts te raadplegen, meld dit dan ruim van tevoren aan onze polikliniekassistentes.

Vragen en onderzoek
Tijdens het eerste bezoek stelt de kinderarts u en uw kind allerlei vragen. Daarmee probeert hij of zij te achterhalen wat de oorzaak is van de klachten van uw kind. Uw kind ondergaat ook altijd een lichamelijk onderzoek tijdens het eerste bezoek. Het kan handig zijn als u van tevoren opschrijft waar uw kind precies last van heeft en hoe lang de klachten al bestaan.

Coassistent
Het kan zijn dat u te maken krijgt met een coassistent. Coassistenten zijn studenten die bezig zijn met hun laatste jaar in opleiding tot basisarts. Ze werken onder supervisie van de kinderartsen. Bij de brief die u thuis gestuurd krijgt met de afspraak op de polikliniek, kan een extra brief zitten waarin aangekondigd wordt dat uw kind onderzocht wordt door een coassistent. Natuurlijk kunt u het aangeven als u hier bezwaar tegen heeft. U kunt telefonisch contact met ons opnemen om de afspraak te verzetten

Verder onderzoek of behandeling
Zo nodig doet de kinderarts een voorstel voor verder onderzoek, bijvoorbeeld bloedonderzoek of röntgenonderzoek, of voor een behandeling.

Toestemming geven
Om een onderzoek of behandeling uit te kunnen voeren, is toestemming nodig van u en/of uw kind. Als uw kind jonger is dan twaalf jaar, is het aan u als ouder om te beslissen. Als uw kind tussen de twaalf en zestien jaar is, moet de specialist uw kind ook om toestemming vragen. Is uw kind zestien jaar of ouder, dan mag het zelf beslissen.
Om weloverwogen ‘ja’ of ‘nee’ te kunnen zeggen tegen een onderzoek of behandeling, moeten u en uw kind over voldoende informatie beschikken. Dat betekent dat de specialist in ieder geval zal vertellen wat een bepaald onderzoek of een bepaalde behandeling inhoudt, wat het nut ervan is, wat eventueel de risico’s zijn en of er alternatieven zijn. Als er bij u of uw kind vragen of twijfels zijn, is het goed om die te bespreken! Vindt u het moeilijk om een besluit te nemen, dan is het altijd mogelijk om bedenktijd te vragen.

Vervolgafspraak
Aan het eind van het eerste bezoek wordt het verdere beleid met u en uw kind besproken. Misschien moeten er aanvullende onderzoeken worden gedaan en een vervolgafspraak gemaakt. De assistente vertelt u wat er verder gaat gebeuren; zij maakt sommige afspraken voor u maar soms vraagt ze u om zelf een afspraak te maken.

Belafspraak
Het is niet altijd nodig om voor uitslagen weer een controleafspraak te maken. Het kan voldoende zijn dat de kinderarts telefonisch met u de uitslagen en het vervolg bespreekt. U krijgt dan een belafspraak, dat wil zeggen dat de kinderarts u opbelt rond de afgesproken tijd.

Meer informatie

Meenemen voor het spreekuur

Voor het spreekuurbezoek neemt u mee:

  • patiëntenkaart en afsprakenkaart;
  • verzekeringsgegevens;
  • identiteitsbewijs;
  • een overzicht van de medicijnen die uw kind eventueel gebruikt;
  • in geval van spoed: de verwijsbrief (in andere gevallen heeft u die al doorgegeven aan het opnamebureau).

Komt u voor het eerst of bent u uw patiëntenkaart kwijt? Dan moet u een (nieuwe) patiëntenkaart laten maken voordat u zich bij ons meldt. U doet dat bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis, vlakbij de ingang.

Speciale spreekuren

De kinderartsen houden op de poliklinieken naast het reguliere spreekuur ook speciale spreekuren, zoals een babypoli of de poli voor kinderen met diabetes (suikerziekte). Kijk voor het volledige overzicht op de pagina Kindergeneeskunde. Ook is er de polikliniek Kinder- en Jeugdrevalidatie waar kinderen tot 18 jaar met complexe ontwikkelingsproblemen terecht kunnen.