Informatie voor de ouders › Treant Zorggroep

Informatie voor de ouders

Informatie voor de ouders

Kinderen worden steeds serieuzer genomen. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij zaken die hen aangaan, ook in de gezondheidszorg. Net als volwassenen hebben kinderen rechten in de gezondheidszorg.

Rechten en plichten van kinderen

Kinderen zijn minderjarig en staan onder gezag van hun ouders of voogd. Wat betekent dat? Heeft dat ook betekenis voor hun rechten als patiënt? Mag een kind zonder medeweten van de ouders naar de dokter? Mogen de ouders bij de behandeling van hun kind zijn? En kunnen kinderen zelf een klacht over een behandeling indienen? Patiëntenrechten van kinderen zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De wet onderscheidt drie leeftijdsgroepen: kinderen tot twaalf jaar, kinderen van twaalf tot zestien jaar en jongeren vanaf zestien jaar. Voor iedere groep gelden aparte regels. Meer informatie over de rechten en plichten van kinderen vindt u deze folder. Kinderen krijgen ook uitleg over hun rechten op de website www.jadokterneedokter.nl. Ook vindt u in de patiëntveiligheidskaart voor ouders en kinderen informatie over hoe u mee helpt aan een veilige behandeling van uw kind.

Op de website 'Bij de dokter? 3 goede vragen' lezen kinderen hoe ze goede vragen aan de dokter kunnen stellen.

Stichting Kind en Ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis is dé patiëntenorganisatie voor kinderen in de medische zorg. Kind & Ziekenhuis bevordert al 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn. Voor meer informatie bezoekt u de website www.kindenziekenhuis.nl.