Wortelblokkade › Treant Zorggroep

Wortelblokkade

U heeft een afspraak voor een zenuwwortelblokkade. Een zenuwwortelblokkade is een verdoving van de zenuw die in uw nek of rug vermoedelijk verantwoordelijk is voor pijn, tintelingen of uitval van kracht en gevoel van arm of been.