Verwijderen van een nier met een kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie) › Treant Zorggroep