Verwijderen van een nier en urineleider met een kijkoperatie (laparoscopische nefro-ureterectomie) › Treant Zorggroep

Verwijderen van een nier en urineleider met een kijkoperatie (laparoscopische nefro-ureterectomie)

Uw arts (uroloog) heeft met u besproken dat u in aanmerking komt voor een operatie waarbij een nier en urineleider worden verwijderd via een kijkoperatie (laparoscopische nefro-ureterectomie). Via onderstaande folder informeren wij u over de gang van zaken rondom deze operatie