Ureterorenoscopie (URS) › Treant Zorggroep

Ureterorenoscopie (URS)

Een URS is een kijkoperatie (scopie) in een van de urineleiders (ureter) en nieren (reno). De urineleider is de buis die loopt van het nierbekken naar de blaas. Uw arts (uroloog) heeft met u besproken dat u in aanmerking komt voor deze kijkoperatie. In de folder hieronder leest u meer over de behandeling.