Rooming-in bij oudere patiënten › Treant Zorggroep

Rooming-in bij oudere patiënten

Bij een acute verwardheid (delier) of andere situaties tijdens opname in een ziekenhuis, kan er voor rooming-in gekozen worden. Denk bij andere situaties aan al aanwezige problemen zoals bijvoorbeeld: problemen met het geheugen, taal en gedrag, heimwee en terminale ziekte. Rooming-in houdt in dat een famililid, vriend(in) of kennis bij u blijft tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Lees in de folder hieronder meer informatie over rooming-in.