Opname op de afdeling Geriatrie › Treant Zorggroep

Opname op de afdeling Geriatrie

Wordt u (binnenkort) opgenomen op de afdeling Geriatrie van ziekenhuislocatie Scheper. De afdeling Geriatrie is bestemd voor oudere patiënten met meerdere lichamelijke aandoeningen, die vaak gepaard gaan met psychische en sociale problemen. In de folder hieronder leest u meer over uw opname op de afdeling Geriatrie en de gang van zaken voor, tijdens en na uw opname.