Opheffen van een darmstoma › Treant Zorggroep

Opheffen van een darmstoma

In deze folder leest u meer over het opheffen van uw stoma, de voorbereiding, de operatie, het verblijf in het ziekenhuis, de periode hoe de ingreep hoogstwaarschijnlijk zal verlopen, welke voorbereidingen u moet treffen en over het herstel na de operatie.