Nierfunctie-vervangende therapie op de Intensive Care › Treant Zorggroep

Nierfunctie-vervangende therapie op de Intensive Care

Bij gezonde nieren worden afvalstoffen via de urine uitgescheiden. Produceren de nieren niet of nauwelijks meer urine? Dan houdt het lichaam hierdoor vocht vast en stapelen afvalstoffen zich op. Op de Intensive Care wordt daarom de functie van de nieren tijdelijk overgenomen of ondersteund door een CVVH-machine. CVVH staat voor Continue-Veno-Veneuze-Haemofiltratie. Dit betekent dat het bloed continu (24 uur per etmaal) gefilterd wordt.

Hieronder vindt u meer informatie over de nierfunctie-vervangende therapie.