Neonatologie › Treant Zorggroep

Neonatologie

Uw kindje is opgenomen op de afdeling Neonatologie, onderdeel van de kinderafdeling. Ongetwijfeld een start waar u niet op gerekend had. Tijdens de opname van uw kindje willen wij het contact tussen u als ouders en uw kindje stimuleren. Toch zult u ook te maken krijgen met een paar regels die nodig zijn om uw kindje de optimale zorg te kunnen geven. In overleg met de verpleegkundige kan er van af geweken worden. Wij hopen dat u en uw kindje een goede tijd op de afdeling Neonatologie zullen hebben. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de afdeling Neonatologie. Deze folder is een aanvulling op de mondelinge informatie die u na de geboorte van uw kindje van ons krijgt. Wanneer u nog vragen heeft, stel deze dan gerust.

Informatiefolder