MRI van het hart › Treant Zorggroep

MRI van het hart

Deze brochure is bedoeld om u informatie te geven over het onderzoek en de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek.