MRI met contrast › Treant Zorggroep

MRI met contrast

Deze brochure is bedoeld om u informatie te geven over het onderzoek en de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek.