Logopedie bij afasie › Treant Zorggroep

Logopedie bij afasie

Iemand met afasie heeft problemen op één of meerdere gebieden als het gaat om begrijpen en spreken van taal, lezen en schrijven. Afasie betekent dat iemand niet meer goed kan zeggen wat hij wil. Hieronder leest u meer over het onderzoek.