Laboratoriumonderzoeken › Treant Zorggroep

Laboratoriumonderzoeken

Laboratoriumonderzoeken zijn een zeer waardevol hulpmiddel voor uw arts. Een bloedmonster, een urinemonster of ander lichaamsvocht bevat immers een schat aan informatie over uw gezondheidstoestand. In het
laboratorium worden de monsters nauwkeurig onderzocht met moderne apparatuur; niets wordt aan het toeval overgelaten. Hieronder leest u meer over de verschillende onderzoeken.