Intravasculaire OCT › Treant Zorggroep

Intravasculaire OCT

OCT is een afkorting voor Optische Coherentie Tomografie, een onderzoekmethode waarbij we met behulp van infrarood licht, beelden en dwarsdoorsnedes maken van weefsels. De onderstaande brochure is bedoeld om u informatie te geven over het onderzoek en de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek.