IC - Nazorgpoli Intensive Care › Treant Zorggroep

IC - Nazorgpoli Intensive Care

Deze folder is bestemd voor patiënten die opgenomen zijn geweest op de Intensive Care (IC) van Treant Zorggroep en voor hun naasten. Er is in die periode veel met u gebeurd. Uw ernstige ziekte in combinatie met de noodzakelijke behandeling, kan aanleiding geven tot onverwachte en soms langdurig aanhoudende gezondheidsklachten.