Buikligging bij kunstmatige beademing › Treant Zorggroep

Buikligging bij kunstmatige beademing

Buikligging is een behandelmethode bij een patiënt die problemen heeft om zuurstof goed op te nemen. Soms zijn de longen zo ernstig aangedaan als gevolg van de onderliggende ziekte en de beademing dat besloten wordt de patiënt tijdelijk in buikligging te beademen. Dit kan de zuurstofopname vanuit de longen tijdelijk verbeteren en het herstel bevorderen.

U vindt hieronder meer informatie over de behandeling.