Vast aanspreekpunt › Treant Zorggroep

Vast aanspreekpunt

Vast aanspreekpunt

Naast het feit dat de beste en modernste medische onderzoeken en behandeling(en) belangrijk zijn, vinden wij de zorg er omheen minstens zo belangrijk. In een periode die veel spanning en onzekerheid met zich mee brengt, is de behoefte aan duidelijkheid en persoonlijke begeleiding groot. U krijgt tijdens het gehele traject een casemanager, een gespecialiseerd verpleegkundige, die u begeleidt en die de geboden informatie inzichtelijk voor u maakt. Zij is gedurende uw hele onderzoeks- en behandeltraject uw aanspreekpunt. Voor elke patiënt die voor kanker wordt behandeld, is een casemanager beschikbaar.

Meestal is de casemanager een verpleegkundig specialist (in het filmpje betreft het een casemanager van het mammacentrum). Een verpleegkundig specialist heeft zowel verpleegkundige als medische kennis. Zij is in staat om sommige taken op het gebied van controle en behandeling van de arts over te nemen. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de specialist.

De verpleegkundig specialist/consulent oncologie geeft u algemene en aanvullende informatie. Bijvoorbeeld over uw ziekte; de behandelingen; de bijwerkingen van behandelingen; bewegen tijdens therapie/revalidatiemogelijkheden, lotgenotencontact en patiëntenverenigingen. Verder kunt u bij haar terecht voor algemene begeleiding. U kunt bijvoorbeeld de veranderingen in uw leven bespreken en/of de gevoelens die u ervaart. Daarbij wordt als u dat wilt ook aandacht besteed aan uw partner/gezin.

U kunt ook bij de verpleegkundig specialist/consulent oncologie terecht voor advies over praktische zaken, zoals het regelen van de thuiszorg en hulpmiddelen of hulp bij het zoeken van de weg naar andere instanties of hulpverleners.