Kwaliteitszorg › Treant Zorggroep

Kwaliteitszorg

SONCOS

SONCOS  is het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). Ons centrum voldoet aan alle richtlijnen van SONCOS.