Diagnostiek › Treant Zorggroep

Diagnostiek

Diagnostiek

Bij de diagnostiek van longkanker worden verschillende technieken toegepast, variërend van bijvoorbeeld een standaard röntgenfoto van de borstkas, een scan, een bronchoscopie, biopsie of een echo.

Longfoto
Een longfoto is een röntgenfoto van de borstkas. Hiermee kan de arts afwijkingen van longen, hart of lymfeklieren in de borstkas opsporen. Bijvoorbeeld een longontsteking, vocht achter de longen of uitzaaiingen in de longen.

CT scan
Er wordt een serie foto’s gemaakt om organen en weefsels in beeld te brengen; de doorsneden van de foto’s geven een beeld van de plaats, grootte en uitgebreidheid van de tumor en/of uitzaaiingen.

MRI scan
Een MRI-scan werkt met een magneetveld, radiogolven en een computer. De techniek maakt dwars- of lengtedoorsneden van uw lichaam zichtbaar. Zo kan de arts een mogelijke tumor en/of uitzaaiingen zien.

PET-scan
Met een PET-scan kan men vaststellen waar de longkanker zich heeft verspreid in de longen en eventueel in andere delen van het lichaam. Voor dit onderzoek krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve stof ingespoten. Deze hoeveelheid is niet schadelijk.

Bronchoscopie en biopsie
Bij een bronchoscopie wordt met een dunnen buigzame slang via uw mond of neus in de luchtwegen gekeken. De specialist kan een eventuele tumor vaststellen en slijm afzuigen of weefsel verwijderen. Een patholoog onderzoekt het slijm of weefsel. Zo is vast stellen of er sprake is van longkanker en van welke vorm.

Punctie
Als de longtumor dieper in de longen zit en er met een bronchoscopie geen weefsel kan worden verkregen, wordt via uw borstkas een naald naar de tumor gebracht en een stukje tumorweefsel weg gehaald. De patholoog onderzoekt het weefsel onder de microscoop. Ook is het mogelijk dat een punctie wordt verricht in een ander orgaan, waar een (vermoeden van een) uitzaaiing is. De patholoog onderzoekt het verkregen weefsel.

Endo-echografie
Bij dit onderzoek wordt via uw mond een dunne buis (endoscoop) in de luchtpijp of in de slokdarm gebracht. De arts kan via de endoscoop met een naald cellen verwijderen, die vervolgens door de  patholoog worden onderzocht

Botscan
Bij een botscan worden foto’s worden gemaakt van de botten om eventuele uitzaaiingen of ander afwijkingen te zien. Dit onderzoek heet ook skeletscintigrafie. Voor dit onderzoek krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve stof ingespoten. Deze hoeveelheid is niet schadelijk.

Echografie van de lever
Echografie is een onderzoek met geluidsgolven. Deze golven hoort u niet. Er kunnen daarmee mogelijke uitzaaiingen in beeld worden gebracht.

Longfunctie-onderzoek
Dit is een blaastest om het volume van de longen vast te stellen. Zo kan de arts beoordelen of na een operatie de capaciteit van de longen nog voldoende zal zijn.

Perfusiescan
Dit onderzoek kan worden gedaan wanneer wordt gedacht aan een operatie om de tumor te verwijderen.

Met een perfusiescan wordt de doorbloeding van de longen beoordeeld om te kunnen berekenen hoeveel longweefsel kan worden verwijderd om na een operatie voldoende longfunctie te behouden. Dat gebeurt door het inspuiten van een licht radioactieve stof in de arm en het inademen van een kleine hoeveelheid lucht gemengd met radioactief gas. Dit gas is ongevaarlijk en reukloos.

Mediastinoscopie
Een mediastinoscopie is een kijkoperatie onder narcose achter het borstbeen. Tijdens het onderzoek neemt de arts biopten van de lymfeklieren in het gebied tussen de longen. De patholoog onderzoekt vervolgens het weefsel.