Medisch team › Treant Zorggroep

Medisch team

Voor uw behandeling staat een uitgebreid medisch team voor u klaar. Dit bestaat onder meer uit de longarts, uw hoofdbehandelaar. Maar u kunt ook te maken krijgen met een radioloog, chirurg of bestralingsarts. Daarnaast is er altijd een verpleegkundig specialist of consulent oncologie voor u beschikbaar.

Verpleegkundig specialist of consulent oncologie

De verpleegkundig specialist of consulent is uw vaste aanspreekpunt in het diagnose en behandeltraject. We noemen dit ook wel een casemanager. De casemanager werkt nauw samen met uw longarts en kan ook een aantal taken van de specialist overnemen. Zij geeft u algemene en aanvullende informatie over uw ziekte en de behandelingen, maar u kunt ook bij haar terecht voor algemene begeleiding. U kunt bijvoorbeeld de veranderingen in uw leven bespreken en/of de gevoelens die u ervaart. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan uw partner/gezin.

Multidisciplinair overleg

Eenmaal per week worden de patiënten bij wie longkanker is vastgesteld, besproken in het behandelteam. Dit behandelteam bestaat uit specialisten die bij de onderzoeken en de behandeling zijn betrokken zoals longarts, chirurg, radioloog, patholoog, radiotherapeut, nucleair geneeskundige en verpleegkundig specialist/consulent. Ook specialisten vanuit het UMCG nemen deel aan dit overleg.

Samen bekijken ze de röntgenbeelden, het verslag van de patholoog en de bloeduitslagen. Ze bespreken aan de hand van de uitslagen en uw gezondheidssituatie wat de best passende behandeling voor u is. De behandelend longarts brengt u na deze bespreking op de hoogte van het behandelvoorstel.

De specialisten van Treant Zorggroep hebben intensief contact met specialisten in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Als het nodig is overleggen zij met andere gespecialiseerde kankercentra in Nederland. Hierdoor ontstaat voor uw specialist de mogelijkheid om samen met andere ziekenhuizen en kankercentra een individueel behandelplan voor u op te stellen. Dit kan betekenen dat u voor een behandeling wordt verwezen naar een ander ziekenhuis.