Kwaliteit › Treant Zorggroep

Kwaliteit

Kwaliteit

Treant Zorggroep verleent zorg volgens de belangrijkste richtlijnen voor kankerzorg en voor ziekenhuizen in het algemeen.

Voor de behandeling van longkanker geldt aansluitend het volgende:

In 2015 heeft het IKNL de behandeling van longkanker bij Treant Zorggroep gedegen onderzocht tijdens een zogenaamde tumorspecifieke visitatie. Tijdens deze visitatie zijn de volgende onderwerpen beoordeeld:

  • Welke zorg wordt geleverd?
  • Hoe is de zorg binnen het ziekenhuis georganiseerd?
  • Voldoet de zorg aan kwaliteitseisen?
  • Hoe is de samenwerking met huisartsen en met het UMCG georganiseerd?
  • Hoe wordt omgegaan met kwaliteit en veiligheid?
  • Hoe wordt terugkoppeling van patiënten en hun familie verkregen en gebruikt voor verbetering van de zorg?

Het resultaat/de conclusie van de visitatie was positief. Het IKNL concludeerde dat het team van gedreven professionals de behandeling van longkanker goed hebben georganiseerd. De zorg voldoet aan de kwaliteitseisen. Bovendien is er een prima samenwerking met 1e (huisartsen) en 3e lijn (UMCG).