Behandelmogelijkheden › Treant Zorggroep

Behandelmogelijkheden

Behandelmogelijkheden

Zodra de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, worden deze besproken in het multidisciplinaire overleg (MDO) . Als blijkt dat het om longkanker gaat, dan worden in dit MDO de behandelmogelijkheden doorgenomen. De longarts bespreekt deze mogelijkheden samen met u, en samen maakt u een keuze voor een definitief behandelplan. Wij adviseren u uw bezoek aan de specialist goed voor te bereiden.

Afhankelijk van het soort en het stadium van de ziekte zijn er verschillende behandelingen.

Welke behandeling voor u het meest passend is, hangt af van meerdere factoren. Hierin zijn (mede) bepalend het type longkanker, of er al dan niet uitzaaiingen zijn, uw (long)conditie en wat u zelf ook wilt of kunt.

  • Een operatie is meestal alleen mogelijk als er geen uitzaaiingen zijn. Andere behandelmogelijkheden zijn:
  • radiotherapie – behandeling met bestraling
  • chemotherapie – behandeling met medicijnen
  • doelgerichte therapie – een behandeling met medicijnen die de celdeling van kankercellen remmen of kankercellen doden. Doelgerichte therapie wordt ook targeted therapy genoemd. Deze behandeling brengt minder schade toe aan gezonde cellen dan bijvoorbeeld chemotherapie.
  • immunotherapie - behandeling met medicijnen die de natuurlijke afweerreactie van uw lichaam tegen kankercellen bevorderen.

Soms wordt er ook gekozen voor een gecombineerde behandeling.

Doel behandeling

Een behandeling kan gericht zijn op genezing, maar ook op het remmen van de ziekte. De arts kijkt samen met u wat in uw situatie de meest geschikte behandeling is. Het is belangrijk dat u begrijpt wat het doel van uw behandeling is. Aarzel daarom niet om vragen te stellen. Neem de tijd om over uw behandeling na te denken en eventueel beslissingen te nemen. De casemanager kan u hierin ondersteunen.

Curatieve behandeling
Is genezing het doel, dan noemt men dit een curatieve behandeling. Onderdeel daarvan kan een aanvullende behandeling zijn: een adjuvante behandeling.

Adjuvante behandeling
Een adjuvante behandeling is een aanvullende behandeling. U krijgt deze na een eerdere behandeling die in opzet genezend is. De adjuvante behandeling is bedoeld om een beter eindresultaat te bereiken. Een voorbeeld van een adjuvante behandeling is bestraling na een operatie.

Neo-adjuvante behandeling
Een neo-adjuvante behandeling is vergelijkbaar met de adjuvante behandeling. Het is ook gericht op een beter eindresultaat. Neo-adjuvant betekent dat u deze aanvullende behandeling vóór de andere behandeling krijgt. Een voorbeeld is chemotherapie of bestraling om de tumor kleiner te maken vóór een operatie.

Palliatieve behandeling
Is genezing niet (meer) mogelijk, dan kunt u een palliatieve behandeling krijgen. Deze behandeling is gericht op het remmen van de ziekte of het voorkomen of bestrijden van klachten. Een palliatieve behandeling kan chemotherapie zijn om de ziekte af te remmen, maar kan ook bijvoorbeeld gericht zijn op pijnbestrijding. Dit kan met medicatie tegen pijn, maar ook bestraling kan een goede mogelijkheid zijn. Bij een palliatieve behandeling staat de kwaliteit van uw leven voorop.

Extra begeleiding

Naast de medische zorg is ook uw psychische en sociale welbevinden erg belangrijk. Daarom kunt met vragen en zorg altijd bij onze zorgprofessionals terecht en krijgt u een speciale casemanager toegewezen. Lees hier meer over onze extra begeleiding.