Kwaliteitszorg › Treant Zorggroep

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Treant heeft de oncologische zorg georganiseerd in het kennisnetwerk oncologie. Dit is niet zozeer een gebouw maar een samenwerkingsverband van specialisten, poliklinieken en verschillende afdelingen van onze drie ziekenhuislocaties. Een virtueel kennisnetwerk oncologie dus. Door de krachten te bundelen kan Treant de complexe multidisciplinaire zorg voor kankerpatiënten waarborgen. Ook heeft Treant voor de oncologische zorg een nauw samenwerkingsverband met het UMCG en het IKNL. Dit geeft u de mogelijkheid om zorg van kwalitatief hoog niveau dicht bij huis te blijven ontvangen.

SONCOS
SONCOS  is het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO).

In 2013 concludeerde het IKNL dat Treant Zorggroep landelijk gezien goede kwaliteit van zorg levert.
> Informatie over Soncos uitvraag
> Samenvatting oncologisch centrum

Nederlandse kankerregistratie
In Nederland worden de gegevens van alle kankerpatiënten geregistreerd in de Nederlandse kankerregistratie. Medewerkers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) registreren deze gegevens aan de hand van medische dossiers. Het IKNL heeft in een folder duidelijk beschreven hoe ze uw gegevens registreren en wat ze er mee doen.

Medisch wetenschappelijk onderzoek
Sommige behandelingen binnen Treant Zorggroep vinden plaats in onderzoek verband. Dit betekent dat een nieuwe behandeling wordt vergeleken met de ‘standaardbehandeling’. Als u hiervoor wordt gevraagd, bepaalt u zelf of u wilt deelnemen of niet. Werkt u mee, dan worden alleen de gegevens over uw ziekte en/of behandeling gebruikt in het onderzoek. Uw persoonlijke gegevens zoals uw naam en adres worden niet gebruikt. In onze privacyverklaring kunt u precies lezen hoe Treant omgaat met uw gegevens.

Complicatieregistratie
Ieder ziekenhuis en iedere medische afdeling draagt de verantwoordelijkheid voor een gestructureerde registratie van complicaties. Deze zijn gebaseerd op de richtlijnen van de betreffende beroepsgroep. Ook bij Treant Zorggroep voldoen wij aan deze eisen op het gebied van complicatieregistratie.

Publicatie sterftecijfers
Ziekenhuizen zijn sinds 2014 verplicht om hun sterftecijfers te publiceren. Patiënten en verzekeraars krijgen zo meer inzicht in de kwaliteit van de zorg.