Huidkanker › Treant Zorggroep

Huidkanker

Huidkanker

De dermatologen van Treant Zorggroep zijn gespecialiseerd in het detecteren en behandelen van alle veelvoorkomende soorten huidkanker. Bij hen kunt u terecht voor een breed aanbod van diagnostische en therapeutische mogelijkheden van de drie meest voorkomende huidkankers: basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en melanoom

Door de korte lijnen tussen verschillende specialisten (onder andere dermatoloog, plastisch chirurg, oncologisch chirurg,  patholoog, radiotherapeut, oncologisch verpleegkundige, verpleegkundig specialist, physician assistent) en  het UMCG (als expertisecentrum), bieden de dermatologen u afgestemde en identieke zorgpaden. Daardoor bent u verzekerd van de beste behandeling van huidkanker op alle ziekenhuislocaties van Treant (Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal).

Wanneer bij u een verdenking op (een voorstadium van) huidkanker is geconstateerd, wordt u door uw huisarts of specialist naar de dermatoloog verwezen. De diagnostiek, uw behandeling en de nacontroles vinden doorgaans plaats op de Treant-locatie van uw voorkeur; over het algemeen is dat in de buurt van uw woonplaats.

Wanneer uw aandoening complexer is dan normaal, dan bespreekt uw dermatoloog deze in een multidisciplinair overleg (MDO) waarin verschillende specialisten uit de drie Treant-locaties vertegenwoordigd zijn. Patiënten met hoog-complexe huidkanker worden doorverwezen naar het UMCG.

Behandelingen

De behandelingen voor huidkanker worden op alle drie ziekenhuislocaties in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal aangeboden. Dit geldt onder meer voor de chirurgische ingrepen, de lokaal medicamenteuze therapie (imiquimod, 5-fluorouracil en de fotodynamische therapie (PDT).

Voor radiotherapie kunt u terecht in Emmen, Zwolle of Groningen, al naar wat uw voorkeur heeft.

Vast aanspreekpunt

Naast het feit dat de beste en modernste medische onderzoeken en behandeling(en) belangrijk zijn, vinden wij de zorg er omheen minstens zo belangrijk. In een periode die veel spanning en onzekerheid met zich mee brengt, is de behoefte aan duidelijkheid en persoonlijke begeleiding groot. U krijgt tijdens het gehele traject een casemanager, een gespecialiseerd verpleegkundige, die u begeleidt en die de geboden informatie inzichtelijk voor u maakt. Zij is gedurende uw hele onderzoeks- en behandeltraject uw aanspreekpunt.

Meestal is de casemanager een verpleegkundig specialist. Een verpleegkundig specialist heeft zowel verpleegkundige als medische kennis. Zij is in staat om sommige taken op het gebied van controle en behandeling van de arts over te nemen. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de specialist.

Kwaliteitszorg

De afdeling Dermatologie van Treant Zorggroep verleent zorg volgens de meest belangrijke richtlijnen voor huidkankerzorg en voor ziekenhuizen in het algemeen.

SONCOS

SONCOS is het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). De afdeling Dermatologie voldoet aan alle richtlijnen van SONCOS.

Stichting Melanoom

Het zorgpad melanoom van Treant Zorggroep is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Melanoom. 

Kwaliteitszegel Dermatologie

Dit keurmerk is opgesteld door de Huidpatiënten Nederland (koepel organisatie van huidpatiënten) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en het Huidfonds.
Het Kwaliteitszegel Dermatologie geeft aan welke ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra goede kwaliteit van zorg bieden voor huidpatiënten. Ook geeft het keurmerk aan dat de afdeling Dermatologie voldoet aan landelijk gestelde criteria, zoals een behandelplan op maat, duidelijke informatie over behandelmogelijkheden en voldoende tijd en aandacht voor de patiënt.

NIAZ-accreditatie

Het NIAZ-accreditatiebewijs is het belangrijkste kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg is een onafhankelijk instituut dat kwaliteitsnormen ontwikkelt en zorginstellingen hierop toetst. Als onderdeel van het ziekenhuis van Treant Zorggroep heeft de afdeling Dermatologie een NIAZ-accreditatie.

Nederlandse kankerregistratie

In Nederland worden de gegevens van alle kankerpatiënten geregistreerd in de Nederlandse kankerregistratie. Medewerkers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) registreren deze gegevens aan de hand van medische dossiers.

Medisch wetenschappelijk onderzoek

Sommige behandelingen binnen Treant Zorggroep vinden plaats in onderzoek verband. Dit betekent dat een nieuwe behandeling wordt vergeleken met de ‘standaardbehandeling’. Als u hiervoor wordt gevraagd, bepaalt u zelf of u wilt deelnemen of niet. Werkt u mee, dan worden alleen de gegevens over uw ziekte en/of behandeling gebruikt in het onderzoek. Uw persoonlijke gegevens zoals uw naam en adres worden niet gebruikt.

Complicatieregistratie

Ieder ziekenhuis en iedere medische afdeling draagt de verantwoordelijkheid voor een gestructureerde registratie van complicaties. Deze zijn gebaseerd op de richtlijnen van de betreffende beroepsgroep. Ook binnen de afdeling Dermatologie voldoen wij aan deze eisen op het gebied van complicatieregistratie; net als de rest van Treant Zorggroep.

Publicatie sterftecijfers

Ziekenhuizen zijn sinds 2014 verplicht om hun sterftecijfers te publiceren. Patiënten en verzekeraars krijgen zo meer inzicht in de kwaliteit van de zorg.