Onderzoek en diagnose › Treant Zorggroep

Onderzoek en diagnose

Onderzoek en diagnose

Om vast te stellen of u darmkanker heeft, zijn er verschillende onderzoeken mogelijk.

Lichamelijk onderzoek
De arts zal u vragen naar uw klachten en u vervolgens uw buik onderzoeken en bevoelen. Mogelijk wordt er ook een rectaal onderzoek gedaan. Hierbij onderzoekt de arts met zijn/haar vinger de anus en het laatste stukje van de endeldarm.

Endoscopie (hetzij een colonoscopie, sigmoïdoscopie of rectoscopie)
De voorkeur gaat uit naar een colonoscopie. Daarmee kan de internist/MDL arts de hele dikke darm bekijken en zoeken naar een eventuele tumor, poliepen of andere darmaandoeningen

Radiologische onderzoeken

Bloedonderzoek
Blijkt uit de onderzoeken dat u darmkanker heeft, dan vindt regulier bloedonderzoek plaats. We onderzoeken of er sprake is van bloedarmoede en hoe de lever- en nierfunctie is. Ook kijken we naar het CEA-gehalte in het bloed. CEA is een stof die sommige kwaadaardige tumoren afgeven aan het bloed. CEA is de afkorting van carcino-embryonaal antigeen.

Een verhoging van het CEA houdt niet automatisch in dat er sprake is van kanker. Artsen gebruiken het daarom niet om kanker aan te tonen. De arts gebruikt het CEA-gehalte wel om het verloop van de ziekte te volgen. Dit doet hij door het CEA-gehalte voor en na de operatie met elkaar te vergelijken. Een stijging van het CEA hoeft niet te betekenen dat de ziekte (weer) actief is geworden. Bij een duidelijke stijging is wel verder onderzoek nodig.

Medisch wetenschappelijk onderzoek

Sommige behandelingen binnen Treant Zorggroep vinden plaats in onderzoek verband. Dit betekent dat een nieuwe behandeling wordt vergeleken met de ‘standaardbehandeling’. Als u hiervoor wordt gevraagd, bepaalt u zelf of u wilt deelnemen of niet. Werkt u mee, dan worden alleen de gegevens over uw ziekte en/of behandeling gebruikt in het onderzoek. Uw persoonlijke gegevens zoals uw naam en adres worden niet gebruikt.