Behandeling › Treant Zorggroep

Behandeling

Behandeling

Aan de hand van de onderzoeksuitslagen en uw gezondheidssituatie wordt in het behandelteam de best passende behandeling voor u besproken. De chirurg en de verpleegkundig specialist/physician assistant bespreken deze mogelijkheden samen met u, en samen maakt u een keuze voor een definitief behandelplan. Wij raden u aan dit gesprek voor te bereiden.

Darmkanker kan op verschillende manieren worden behandeld. Dit hangt af van de plaats waar de kanker in de darm zit. Een tumor in de endeldarm (het onderste deel van de dikke darm) wordt anders behandeld dan kanker in de rest van de dikke darm. De behandeling hangt verder onder andere af van de grootte van de tumor; het aantal tumoren; uw leeftijd en gezondheidssituatie.

Operatie

Er zijn verschillende soorten darmoperaties. Uw chirurg bespreekt met u welke operatie voor u het meest geschikt is. Het streven is het zieke deel uit de darm te verwijderen en de gezonde uiteinden weer aan elkaar te hechten. Soms is het noodzakelijk om een (tijdelijk of blijvend) stoma aan te leggen. Hierbij wordt de darm door een opening in de buikwand gelegd en vastgehecht. Is er een stoma gepland of is er een kans op een stoma? Dan krijgt u een afspraak bij de stomaverpleegkundige.

De patholoog onderzoekt het weefsel dat tijdens de operatie wordt verwijderd. De uitslag van dit weefselonderzoek krijgt u meestal tijdens de eerste poliklinische controle na uw ontslag.

Als u wordt geopereerd neemt u deel aan het sneller herstelprogramma na darmoperatie volgens het ERAS-protocol (ERAS: Enhanced Recovery After Surgery = sneller herstel na Chirurgie)

Radiotherapie

Bij endeldarmkanker wordt geregeld voor de operatie bestraald. Dat is nodig als de tumor groot is en als er aangedane klieren in de omgeving van de tumor zijn.  Dit heet een neo-adjuvante bestraling. We noemen bestraling ook wel radiotherapie.
Het doel van deze behandeling bij endeldarmkanker is om zoveel mogelijk kankercellen te vernietigen. En de overige kankercellen minder levensvatbaar te maken. Hierdoor wordt de kans op plaatselijke terugkeer van de kanker na operatie kleiner. Een bestraling voor de operatie is geen uitstel van de behandeling, maar een belangrijk onderdeel daarvan.

Soms wordt er voordat de bestraling van start gaat al een stoma aangelegd. Dit is afhankelijk van de klachten die de tumor geeft.

Chemotherapie

Het kan ook zijn dat u voor de operatie behandeld wordt met chemotherapie of een combinatie van chemotherapie en radiotherapie; de zogenaamde chemoradiatie. Hierbij krijgt u tijdens een bepaalde periode bestraling èn chemotherapie.

Chemotherapie is een behandeling met medicijnen die cellen doden of de celdeling remmen. Deze medicijnen (cytostatica) verspreiden zich via het bloed door uw lichaam. Ze kunnen op bijna alle plaatsen kankercellen bereiken.

Chemotherapie en bestraling versterken elkaars werking, maar ook de bijwerkingen kunnen heviger zijn.

Controle

Na de behandeling voor darmkanker, blijft u vijf jaar onder controle. Deze controles zijn het eerste jaar om de drie maanden. In het tweede jaar na de diagnose twee keer per jaar. Daarna is de controle een keer per jaar.  De nacontrole vindt plaats bij de chirurg en eventueel de radiotherapeut.

Bij deze controle kan bloedonderzoek en radiologisch onderzoek gedaan worden.

Ongeveer een jaar na de operatie krijgt u ter controle een kijkonderzoek van de dikke darm, een colonoscopie.  Als er een afwijking wordt gevonden of u heeft een belaste familiegeschiedenis (in uw familie zijn er bijvoorbeeld meer mensen met darmkanker), dan kan een aanvullend onderzoek nodig zijn.

Nabehandeling

Na de operatie is het mogelijk dat u een aanvullende behandeling met chemotherapie wordt geadviseerd. Daarvoor verwijst de chirurg u naar de internist-oncoloog. Deze specialist bespreekt met u de reden van de chemotherapie. De verpleegkundig specialist / consulent oncologie blijft u ook tijdens dit traject begeleiden.