Algemene informatie › Treant Zorggroep

Algemene informatie

Algemene informatie

Treant Zorggroep heeft één van de grootste praktijken van Noord Nederland voor de diagnose en behandeling van  darmkanker en endeldarmkanker. U kunt hiervoor terecht op onze drie ziekenhuislocaties in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal. De behandeling van deze ziektes doen we in nauwe samenwerking met het UMCG.

De wachttijden voor de darmkankeroperaties zijn laag en de kwaliteit van de zorg is hoog. Zo scoort de behandeling van darmkanker in het Scheper beter dan de nummer één van de Ziekenhuis Top-100 (2017) van het Algemeen Dagblad. Bovendien zijn patiënten 24 uur per dag verzekerd van specialistische zorg, omdat er altijd een chirurg is die dienst doet met buikchirurgie als specialiteit.

Onze zorgverleners

Al onze bevlogen professionals hebben ervoor gekozen zich te specialiseren in de behandeling van kanker. Het behandelteam bestaat uit internisten, MDL-artsen, chirurgen, radiologen, radiotherapeuten, pathologen, verpleegkundig specialisten, physician assistants,  stomaverpleegkundigen, oncologisch consulenten en verpleegkundigen.

In het nabehandeltraject zijn ook fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, geriaters (waar nodig) en medisch maatschappelijk werkers betrokken. Ook zij zijn gespecialiseerd in het leveren van zorg aan kankerpatiënten. Naast alle medische kennis hebben onze zorgprofessionals veel aandacht voor uw psychische en sociale welbevinden

Vast aanspreekpunt

Naast het feit dat de beste en modernste medische onderzoeken en behandeling(en) belangrijk zijn, vinden wij de zorg er omheen minstens zo belangrijk. In een periode die veel spanning en onzekerheid met zich mee brengt, is de behoefte aan duidelijkheid en persoonlijke begeleiding groot. U krijgt tijdens het gehele traject een casemanager, een gespecialiseerd verpleegkundige, die u begeleidt en die de geboden informatie inzichtelijk voor u maakt. Zij is gedurende uw hele onderzoeks- en behandeltraject uw aanspreekpunt.

Darmkankerzorg op drie ziekenhuislocaties

U kunt bij ons op alle ziekenhuislocaties terecht voor darmkankerzorg. Op alle locaties is het mogelijk om een diagnose te stellen. Wel kan het zijn dat u voor een MRI een bezoek moet brengen aan ziekenhuislocatie Bethesda of Refaja. De operaties voor dikkedarmkanker worden bij alle drie ziekenhuislocaties gedaan. De operaties voor endeldarmkanker vinden plaats in ziekenhuislocatie Scheper. Op de drie ziekenhuislocaties van Treant zijn controles na afloop van de behandeling mogelijk.