Het behandelteam › Treant Zorggroep

Het behandelteam

Op al onze ziekenhuislocaties staat elke dag een gespecialiseerd behandelteam klaar om u de best mogelijke zorg te leveren. Al onze bevlogen professionals zijn gespecialiseerd in de behandeling van en zorg rondom kanker.

Ons behandelteam bestaat uit gespecialiseerde uit oncologen/hematologen, radiologen, radiotherapeuten, pathologen, laboratorium-artsen, chirurgen, nucleaire artsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, oncologisch consulenten en verpleegkundigen en diëtisten. In het nabehandelingstraject zijn ook psychologen, fysiotherapeuten, revalidatie-artsen en medisch maatschappelijk werkers betrokken. Een aantal van de meest relevante functies lichten we hieronder verder toe.

Medisch specialist
Uw medisch specialist, soms zijn het er meerdere, informeert u over uw ziekte, de onderzoeken en de behandeling. Elke week vindt er een gezamenlijk overleg plaats tussen alle medisch specialisten die bij uw behandeling van kanker betrokken zijn. Zij overleggen dan over uw beste behandeling. Vanzelfsprekend wordt deze voorgestelde behandeling met u besproken, zodat u kunt beslissen of u het er mee eens bent.

Verpleegkundig specialist/consulent oncologie
De verpleegkundig specialist oncologie geeft informatie, advies en ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten. De verpleegkundig specialist oncologie geeft u gerichte voorlichting en informatie over de ziekte, de behandeling, de bijwerkingen van de behandelingen en hoe hiermee om te gaan. Zij geven ook algemene begeleiding, bijvoorbeeld bij het maken van keuzes over de behandeling. Ook nemen zij overeengekomen taken van de medisch specialist over.

Fysiotherapeut/Oncologische fysiotherapie
Voor problemen die te maken hebben met bewegen (tijdens of na uw behandeling), kunt u terecht bij de fysiotherapeut. De fysiotherapeut adviseert u over het vaststellen van uw grenzen en het opbouwen van uw conditie. Hij of zij begeleidt u bij het bewegen en kan ook aandacht besteden aan ademhalingsoefeningen en ontspanning.  

Pijnpolikliniek
Een ziekte als kanker en de behandeling daarvan, geeft soms pijnklachten. De pijn kan verschillende oorzaken hebben. Daarom zijn er verschillende manieren om de pijn te behandelen. Soms is hierbij de specialistische kennis van een pijnpolikliniek nodig. De medewerkers daar kunnen u helpen uw pijn te verminderen.