De behandeling › Treant Zorggroep

De behandeling

Zodra de uitslagen van uw onderzoeken bekend zijn, worden deze besproken in ons multidisciplinaire behandelteam. Als blijkt dat het om bloed- of lymfklierkanker gaat, dan bespreken zij de behandelmogelijkheden. De hematoloog en de verpleegkundig specialist/physician assistant bespreken deze mogelijkheden samen met u, en samen maakt u een keuze voor een definitief behandelplan.

Bij bloed- of lymfklierkanker zijn grofweg vier (combinaties van) behandelingen mogelijk: 

  • chemotherapie: dit is een behandeling met medicijnen (cytostatica genoemd), die erop gericht is het proces van celdeling te stoppen; 
  • doelgerichte therapie: een behandeling met medicijnen die kankercellen doelgericht remmen in hun groei. Met ’doelgericht‘ wordt bedoeld dat de medicijnen met name van invloed zijn op de kankercellen. Deze medicijnen kunnen echter wel bijwerkingen geven;
  • radiotherapie: dit is een behandeling waarbij met straling kankercellen worden gedood, terwijl de gezonde cellen zo veel mogelijk gespaard blijven;
  • stamceltransplantatie: hierbij worden stamcellen van uzelf of van een donor getransplanteerd.

De ‘dip’

De periode die aanbreekt na de therapie en/of de stamceltransplantatie wordt ook wel de ‘dip’ genoemd. In deze periode kunt u een sterk verminderde weerstand en bloedstolling hebben door het tekort aan bloedcellen in uw lichaam. De duur en ernst van de ‘dip’ zijn afhankelijk van de soort therapie.

  • Bij poliklinische kuren is de duur van de dip meestal korter dan een week.
  • Bij klinische kuren is de duur van de dip meestal twee tot vier weken.

Welke adviezen voor u van toepassing zijn tijdens een ‘dip’ periode, krijgt u te horen van uw arts/verpleegkundige. Als het beenmerg gaat herstellen is dit te zien aan de stijgende bloedwaarden.

Extra begeleiding

Naast de medische zorg is ook uw psychische en sociale welbevinden erg belangrijk. Daarom kunt met vragen en zorg altijd bij onze zorgprofessionals terecht en krijgt u  een speciale casemanager toegewezen. Lees hier meer over onze extra begeleiding

Controle

De prognose van veel hematologische ziekten is de laatste jaren enorm verbeterd. Hierdoor zijn een aantal aandoeningen te genezen of krijgen een chronisch karakter. De controles zijn veelal levenslang. Deze zijn afgestemd op beloop, prognose en het risico dat de ziekte weer terug keert. De controles kunnen uiteenlopen van 1x per 3-4 weken in de behandelfase tot 1x per kwartaal of half jaar in  de chronische fase.