Onderzoek en diagnose › Treant Zorggroep

Onderzoek en diagnose

Wanneer bij u een kwaadaardige hematologische aandoening wordt vermoed, kunt u verschillende onderzoeken moeten ondergaan.

Beenmergonderzoek 
​Beenmerg is de plaats in het lichaam waar de bloedcelaanmaak plaatsvindt. Om de diagnose te kunnen stellen, voeren we beenmergonderzoek uit. Bij een beenmergonderzoek wordt merg uit het bot gehaald. De gemakkelijkste en veiligste plaatsen om beenmerg te verkrijgen zijn de achterzijde van de heup (via een zogenoemde cristabiopsie) en het borstbeen (via een sternumpunctie).

Het onderzoek gebeurt meestal poliklinisch.

PET-CT scan
Een PET CT-scan is een gecombineerd onderzoek. Deze bestaat uit een PET-scan en een CT-scan. Met de PET-scan kijken we hoe uitgebreid de ziekte is. Met de CT-scan krijgen we uitgebreide informatie over hoe uw lichaam in elkaar zit. Dit onderzoek vindt plaats in ziekenhuislocatie Scheper Emmen.

Medisch wetenschappelijk onderzoek

Kwaadaardige ziekten binnen de hematologie, zoals leukemie, lymfklierkanker en multipel myeloom zijn zeldzame ziekten. Daarom is medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk om de behandeling van patiënten met een hematologische kwaadaardige ziekte verder te optimaliseren.

Binnen de hematologie wordt medisch-wetenschappelijk onderzoek in studieverband uitgevoerd binnen de HOVON: stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland. De stichting houdt zich bezig met het verbeteren en bevorderen van behandelmethoden voor volwassen patiënten met hematologische kwaadaardige ziekten. In een studie wordt meestal een nieuw behandelplan cq middel vergeleken met een bestaand behandelplan.

Patiënten die bij Treant behandeld worden voor een hematologische kwaadaardige ziekte kunnen gevraagd worden deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit kan een HOVON-studie zijn, maar ook een studie buiten HOVON verband. Indien van toepassing zult u hierover uitvoerig mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd door uw hematoloog. Vervolgens maakt u een persoonlijke afweging en beslist u of u wel of niet wilt deelnemen.​ Deelname aan een studie is altijd op vrijwillige basis.