Algemene informatie › Treant Zorggroep

Algemene informatie

Treant Zorggroep heeft een van de grootste hematologiepraktijken in het Noorden. Dit betekent dat de specialisten zeer veel ervaring hebben in het behandelen van bloed- en lymfklierkanker. De meest voorkomende vormen van bloed- en lymfklierkanker zijn vormen van leukemie, maligne lymfomen (Hodgkin en Non-Hodgkin) en het multipel myeloom. Daarnaast bestaat er nog een grote groep van zeldzamere vormen van hematologische kwaadaardige aandoeningen.

Patiënten met bloedkanker en lymfklierkanker kunnen voor hun behandeling terecht op alle drie ziekenhuislocaties, te weten Scheper (Emmen), Bethesda (Hoogeveen) en Refaja ( Stadskanaal). De behandeling van deze ziektes doen we in nauwe samenwerking met het UMCG.

Onze zorgverleners

Al onze bevlogen professionals hebben ervoor gekozen zich te specialiseren in de behandeling van kanker. Het  behandelteam bestaat uit oncologen/hematologen, radiologen, radiotherapeuten, pathologen, laboratorium-artsen chirurgen, nucleaire artsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, oncologisch consulenten en verpleegkundigen.

In het nabehandeltraject zijn ook fysiotherapeuten, psychologen en medisch maatschappelijk werkers betrokken. Ook zij zijn gespecialiseerd in het leveren van zorg aan kankerpatiënten. Naast alle medische kennis hebben onze zorgprofessionals veel aandacht voor uw psychische en sociale welbevinden.

Vast aanspreekpunt

Naast het feit dat de beste en modernste medische onderzoeken en behandeling(en) belangrijk zijn, vinden wij de zorg er omheen minstens zo belangrijk. In een periode die veel spanning en onzekerheid met zich mee brengt, is de behoefte aan duidelijkheid en persoonlijke begeleiding groot. U krijgt tijdens het gehele traject een casemanager, een gespecialiseerd verpleegkundige, die u begeleidt en die de geboden informatie inzichtelijk voor u maakt. Zij is gedurende uw hele onderzoeks- en behandeltraject uw aanspreekpunt.

Nieuwste technieken

De moleculair biologische diagnostiek op kwaadaardige beenmerg, bloed of lymfecellen wordt steeds belangrijker. Niet alleen bepaalt dit in hoge mate de prognose van een ziekte, maar dit geeft ook aanknopingspunten voor meer doelgerichte behandeling. Deze moleculair genetische diagnostiek vindt veelal plaats in samenwerking met laboratoria in onder andere het UMCG.

Patiëntenwijzer bloedkanker en lymfklierkanker

Hematon is een patiëntenorganisatie die de belangen behartigt van mensen met een hemato-oncologische aandoening en mensen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Hematon helpt patiënten en hun naasten bij het maken van een keuze voor een ziekenhuis. Via de website geeft Hematon informatie over de kwaliteit van zorg bij bloedkanker en lymfklierkanker in de Nederlandse ziekenhuizen, ook die van Treant.