Oncologische zorg bij Treant › Treant Zorggroep

Oncologische zorg bij Treant

Oncologische zorg bij Treant

Wanneer u mogelijk te maken krijgt met kanker, wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent en hoe u het beste behandeld kunt worden. Bij Treant Zorggroep bent u dichtbij huis aan het juiste adres. In ons kenniscentrum oncologie onderzoeken en behandelen we borstkanker, darmkanker, huidkanker, longkanker, bloed- en lymfklierkanker en prostaatkanker.

De behandeling van deze ziekten is op de drie ziekenhuislocaties gelijk georganiseerd, veelal via zogenaamde zorgpaden die zijn ingericht volgens de landelijke richtlijnen. Gedurende een behandeling worden alle processen gestroomlijnd, besproken met alle betrokken specialisten en zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van de patiënt. Dit resulteert in een persoonlijke behandeling die snel en veilig is.

Snelle diagnostiek
Wij streven er naar u gauw gerust te kunnen stellen wanneer dat mogelijk is of zo snel mogelijk te starten met de benodigde vervolgonderzoeken en behandeling. Het is belangrijk te weten dat alle stadia in de diagnose en behandeling met alle betrokken behandelaars worden besproken.

Vast aanspreekpunt
Net zo belangrijk als de behandeling van de ziekte is de zorg er omheen. In een periode die veel spanning en onzekerheid met zich mee kan brengen, is de behoefte aan duidelijkheid en persoonlijke begeleiding groot. Wij bieden u daarom een casemanager; een medewerker die u tijdens het gehele traject begeleidt en die de geboden informatie inzichtelijk voor u maakt. Zij is gedurende uw hele behandeltraject uw aanspreekpunt.

Meestal is de casemanager een gespecialiseerd verpleegkundige, soms een verpleegkundig specialist. Een verpleegkundig specialist heeft zowel verpleegkundige als medische kennis. Zij is in staat om sommige taken op het gebied van controle en behandeling van de arts over te nemen. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de specialist.

Kwaliteit
Treant heeft de oncologische zorg georganiseerd in het kennisnetwerk oncologie. Dit is niet zozeer een gebouw maar een samenwerkingsverband van specialisten, poliklinieken en verschillende afdelingen van onze drie ziekenhuislocaties. Een virtueel kennisnetwerk oncologie dus. Door de krachten te bundelen kan Treant de complexe multidisciplinaire zorg voor kankerpatiënten waarborgen. Ook heeft Treant voor de oncologische zorg een nauw samenwerkingsverband met het UMCG en het IKNL. Dit geeft u de mogelijkheid om zorg van kwalitatief hoog niveau dicht bij huis te blijven ontvangen.

In 2013 concludeerde het IKNL dat Treant Zorggroep landelijk gezien goede kwaliteit van zorg levert.
> Informatie over Soncos uitvraag
> Samenvatting oncologisch centrum

Bij Treant Zorggroep bent u dichtbij huis aan het juiste adres voor betrokken en goede kankerzorg.