Deelname aan landelijk onderzoek naar effect van bewegen › Treant Zorggroep

Deelname aan landelijk onderzoek naar effect van bewegen

Geplaatst op: 4 juni 2019

De oncologen van Treant werken mee aan een landelijk onderzoek van UMC Utrecht naar het effect van bewegen bij borstkanker patiënten. Veel vrouwen ervaren in de periode na hun behandeling voor borstkanker, problemen met cognitie, zoals verminderd geheugen en concentratievermogen. Een veelbelovende behandelingsoptie is lichamelijke training. Hoofddoel van de landelijke PAM studie is om te onderzoeken of lichamelijke training cognitieve problemen kan verminderen bij vrouwen die met chemotherapie behandeld zijn voor borstkanker.

Vrouwen die bij Treant in de periode 2015-2018 chemotherapie voor borstkanker hebben gehad, krijgen hiervoor een brief met informatie over deze studie met de vraag of u hieraan deel zou willen nemen. Vóór het begin van de studie bellen we u voor een intake om te kijken of u mee kunt doen aan de studie, maar ook om u meer informatie te geven. Vervolgens vragen we u om thuis een aantal neuropsychologische testen te doen op de computer. Pas na deze telefonische intake en de testen op de computer kan met zekerheid gezegd worden of u wel of niet mee kunt doen aan de studie. Als uit deze testen blijkt dat u lager scoort op cognitie dan gemiddeld, kunt u mee doen.

De vrouwen die meedoen aan de studie moeten twee keer naar het UMC Utrecht voor metingen; het beweegprogramma vindt plaats bij een fysiotherapeut in de buurt. In de studie krijgt een deel van de vrouwen het beweegprogramma aangeboden; de anderen komen in de controlegroep. Er wordt geloot of u al dan niet in de beweeggroep komt. Zo niet, dan wordt dit programma na afloop van de studie ook aangeboden aan de vrouwen die hier in eerste instantie voor uitgeloot waren.

Meer informatie is ook te vinden op de website www.juliuscentrum.nl/pam