Stadia van borstkanker › Treant Zorggroep

Stadia van borstkanker

Om een zo goed en gericht mogelijk behandeladvies te kunnen geven, is het belangrijk om te weten uit welke soort cellen de tumor is ontstaan (bijvoorbeeld uit de melkklieren of uit de melkgangen), hoe kwaadaardig deze cellen zijn en in welk stadium de ziekte zich bevindt. Het stadium hangt af van de plaats en de grootte van de tumor, in hoeverre de tumor is doorgegroeid in het weefsel en de omliggende bloedvaten, en of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren of de organen en/of botten elders in het lichaam. Borstkanker wordt verdeeld in vier stadia:

  • Stadium I: een tumor kleiner dan 2 centimeter zonder uitzaaiingen naar de lymfeklieren in de oksel.
  • Stadium II: een tumor tussen de 2 en 5 centimeter groot met eventueel uitzaaiingen naar de lymfeklieren in de oksel, maar verder geen uitzaaiingen.
  • Stadium III: een tumor groter dan 5 centimeter, met eventueel uitzaaiingen naar de lymfeklieren in de oksel. Ook als de tumor kleiner is dan 5 centimeter, maar wel door de huid naar buiten komt of aan de borstwand vastzit wordt dit stadium vastgesteld. De kans is hierbij groot dat er elders in het lichaam uitzaaiingen zijn.
  • Stadium IV: een tumor met aangetoonde uitzaaiingen naar plekken elders in het lichaam.

Het exacte stadium – TNM-schema
Het exacte stadium van borstkanker kan pas worden bepaald na verder onderzoek of na een operatie. Hierbij worden gegevens verzameld en verwerkt in codevorm in een pathologisch rapport, volgens het TNM-schema. Dit schema houdt in:

  • T(umor): de grootte van de tumor en de mate van doorgroei in het weefsel eromheen.
  • N(ode): of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren en de mate hiervan.
  • M(etastase): of er uitzaaiingen zijn in organen elders in het lichaam.

Aan de letters van het TNM-schema worden cijfers en letters toegevoegd om het exacte stadium van de borstkanker te bepalen en aan de hand van het exacte stadium wordt een gericht behandelingsplan opgesteld. Wanneer u het pathologisch rapport in wilt zien, zal de arts het gehele rapport uiteraard in begrijpelijke taal aan u uitleggen.