Hormoontherapie › Treant Zorggroep

Hormoontherapie

Hormoontherapie is een behandeling die de productie of de werking van hormonen tegengaat. Andere benamingen zijn hormonale therapie, hormonale behandeling of hormoonbehandeling. Eigenlijk is het een anti-hormonale therapie; het gaat namelijk niet om een toediening van hormonen, maar juist om tabletten die de werking of de productie van lichaamseigen hormonen tegengaat of onderdrukt.

Hormonen blokkeren

Hormonen zijn lichaamseigen stoffen die signalen afgeven en daarmee organen en processen in ons lichaam beïnvloeden. Een hormoongevoelige tumor (lees hier meer over de soorten borstkanker en hormoongevoeligheid) krijgt door hormonen bijvoorbeeld signalen waardoor kankercellen vaker kunnen delen, waardoor de tumor groeit. Door deze werking van de hormonen te blokkeren of te remmen met behulp van hormoontherapie kan de groei van de tumor stoppen en kan de tumor zelfs krimpen. Daar waar radiotherapie en chemotherapie de kankercellen snel willen vernietigen, wil hormoontherapie dus een zo ongunstig mogelijk hormonaal milieu creëren. Dit gebeurt in principe op twee manieren:

  • De productie remmen: door de productie van oestrogenen te remmen, komt dit hormoon niet bij de kankercellen terecht, waardoor deze niet de signalen krijgen om zich te delen. De productie kan geremd worden door de eierstokken uit te schakelen door bestraling, verwijdering of toediening van medicijnen. Na de overgang wordt de aanmaak van oestrogenen (in het vetweefsel) geremd door middel van aromataseremmers.
  • De werking remmen: door nephormonen (ook wel anti-oestrogenen of receptor-blockers genoemd) in te zetten, kan de werking van oestrogenen worden geremd. De nephormonen kunnen namelijk de hormoonreceptoren van de kankercellen bezetten of veranderen, waardoor de oestrogenen de cellen niet kunnen bereiken en zo geen invloed meer uit kunnen oefenen.

Hormoontherapie bij mannen

Hormoontherapie werkt alleen wanneer de borstkanker hormoongevoelig is en dus onder invloed van hormonen groeit. Bij 90% van de gevallen van borstkanker bij mannen is dit zo, maar er is nog niet veel onderzoek gedaan naar hormoontherapie bij mannen met borstkanker. Om deze reden worden mannen met hormoongevoelige borstkanker op een vergelijkbare manier behandeld als vrouwen met borstkanker.

Bijwerkingen

Omdat hormoontherapie werkt op de basis van het uitschakelen van de productie of de werking van hormonen kan uw hormoonhuishouding veranderen. Hierdoor kunnen er verschillende bijwerkingen optreden die uw leven zowel tijdelijk als permanent kunnen beïnvloeden. Daarom gaan we altijd van tevoren na wat het te verwachten resultaat is en bespreken we dit zowel met ons multidisciplinair team als met u.