Eiwittherapie › Treant Zorggroep

Eiwittherapie

Eiwittherapie wordt ook wel doelgerichte therapie, HER2-gerichte therapie of targeted therapy genoemd en is erop gericht om de groei van de kankercellen tegen te gaan. Bij vrouwen is ongeveer 15-20% van de soorten borstkanker HER2/Neu-positief (lees hier meer over HER2/Neu-positiviteit); bij mannen ligt dit percentage tussen de 3% en de 15%. Dit houdt in dat de kankercellen een overschot aan het HER2-eiwit hebben, waardoor er extra eiwitreceptoren op de cellen zitten en deze daarom meer groeiprikkels kunnen ontvangen.

Ongecontroleerde groei tegengaan

Omdat kankercellen met een overschot aan HER2/Neu-receptoren meer groeiprikkels kunnen ontvangen, kunnen ze ongecontroleerd gaan groeien. Met eiwittherapie worden medicijnen toegediend om deze receptoren op een gerichte manier uit te schakelen, zodat de groeisignalen niet meer de kernen van de cellen kunnen bereiken. Zo groeit de tumor niet verder en kunnen de kankercellen afsterven. Ook herstellen de kankercellen minder goed na beschadiging door chemotherapie en/of hormoontherapie, waardoor de borstkanker beter behandeld kan worden.

In combinatie met andere behandelingen

Eiwittherapie is een behandeling die het beste werkt in combinatie met andere behandelingen, zoals chemotherapie. Eiwittherapie is er namelijk op gericht om de groei van de kankercellen te stoppen en niet zozeer op de verwijdering ervan. Ook bij HER2/Neu-positieve uitzaaiingen is eiwittherapie een uitkomst, omdat deze uitzaaiingen dan langer onder controle te houden zijn. Overige behandelingen kunnen dan worden ingezet om de kankercellen te vernietigen.

Bijwerkingen

Omdat eiwittherapie een doelgerichte therapie is die zich specifiek richt op de kankercellen en niet op andere lichaamscellen, zijn de bijwerkingen in de meeste gevallen minder heftig dan bij overige behandelingen. Toch kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

  • griepklachten (rillingen, koorts en vermoeidheid);
  • maag-darmklachten (misselijkheid, diarree);
  • hartklachten;
  • hoofdpijn;
  • verhoogde kans op infecties.

HER2/Neu

Eiwittherapie is alleen mogelijk wanneer de borstkanker HER2/Neu-positief is en dus te veel HER2-receptoren bezitten. Bij vrouwen is de borstkanker in ongeveer 15-20% van de gevallen HER2/Neu-positief en bij mannen ligt dit percentage tussen de 3% en de 15%. Door de grote baten van eiwittherapie wordt elk geval van borstkanker uitvoerig getest op HER2/Neu-positiviteit.