Chemotherapie › Treant Zorggroep

Chemotherapie

Chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling met medicijnen die kankercellen doden of de celdeling remmen. Deze medicijnen worden cytostatica genoemd. De medicijnen verspreiden zich via het bloed door uw lichaam. Hierdoor kunnen deze medicijnen op vrijwel alle plaatsen in het lichaam de kankercellen bereiken.

Cytostatica grijpen in op de groei van kankercellen. Er zijn verschillende soorten cytostatica, elk met een eigen werking. Welke medicijnen u krijgt, hangt af van uw eigen situatie.

Kankercellen reageren verschillend op cytostatica. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld één soort medicijn krijgt (monotherapie). Vaak wordt echter een combinatie van verschillende cytostatica gebruikt (combinatietherapie). De medicijnen vullen dan elkaars werking aan.

Chemotherapie ná borstoperatie

Chemotherapie als nabehandeling van een borstoperatie wordt meestal gebruikt bij vrouwen met borstkanker met een hoger risico op uitzaaiingen. Het doel is om de kans op uitzaaiingen verderop in het lichaam te verkleinen en de de overlevingskans te vergroten (adjuvante chemotherapie).

Chemotherapie vóór borstoperatie

Soms staat al voorafgaand aan de operatie vast dat iemand chemotherapie krijgt. Er kan dan besloten worden om de chemotherapie voorafgaand aan de operatie te geven. Het doel is gelijk aan de chemotherapie die ná de operatie wordt gegeven, maar kan als bijkomend voordeel hebben dat de tumor zichtbaar kleiner wordt en hiermee de operatie gemakkelijker met soms een betere kans op borstsparende chirurgie (neoadjuvante chemotherapie).

Palliatieve chemotherapie

Helaas is in sommige gevallen de kanker al verder gevorderd en heeft zich verder verspreid dan de borst en de lymfeklieren. Genezing is dan niet meer mogelijk. Chemotherapie kan dan gegeven worden om de ziekte zoveel mogelijk af te remmen en klachten te verminderen. Dit noemen we een palliatieve behandeling.

Bijwerkingen

De bijwerkingen van chemotherapie kunnen heftig zijn, met een grote impact op uw dagelijkse bezigheden. Daarom gaan we van tevoren zorgvuldig na wat het te verwachten resultaat van eventuele chemotherapie zal zijn. Dit bespreken we zowel met ons multidisciplinaire mammateam als met u.