Verzekerde zorg › Treant Zorggroep

Verzekerde zorg

Iedereen is welkom in het Mammacentrum van Treant Zorggroep. Als u een verwijsbrief heeft van uw huisarts, wordt onze zorg door uw verzekeraar vergoed. Borstkankerzorg zit namelijk in de basisverzekering die iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht is om af te sluiten. Ieder jaar worden er afspraken gemaakt tussen de Treant Zorggroep en verzekeraars en worden hierbij contracten afgesloten. Klik hier voor een volledig overzicht van verzekeraars waar Treant Zorggroep een contract mee heeft afgesloten. Onze zorg wordt door hen volledig vergoed.

Informeer vóór behandeling

Niet iedere verzekeraar heeft een contract met ieder ziekenhuis. Hierdoor is het mogelijk dat u de kosten (gedeeltelijk) zelf moet betalen. Informeer daarom altijd vóór uw behandeling of u verzekerd bent. Dit is altijd uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt hierover altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

U betaalt altijd een wettelijk bepaald verplicht eigen risico. Het kan ook zo zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan afgesproken met uw zorgverzekeraar. Weet u niet of u een vrijwillig eigen risico heeft opgenomen in uw zorgverzekering? Neem dan contact op met uw verzekeraar voor meer informatie. Op deze pagina vindt u meer informatie over de kosten van uw behandeling.

De passantenprijslijst

Hebben wij geen contract met uw verzekeraar? Of bent u, hoewel verplicht, toch niet verzekerd voor zorgkosten? Dan moet u de zorgkosten zelf betalen. Hiervoor gelden de zogeheten passantentarieven. Klik hier voor meer informatie en  overzichten van de passantentarieven. Ook als u een budgetpolis heeft afgesloten, kunt u in 2019 gewoon bij ons terecht. Bekijk het overzicht met gecontracteerde zorgverzekeraars.

Voor het geval u geen ziektekostenverzekering hebt of als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Treant Zorggroep voor ziekenhuiszorg, wordt door ziekenhuizen het zogenaamde passantentarief bij u in rekening gebracht voor de geleverde zorg. In de passantenprijslijst zijn behandelingen opgenomen uit het vrije segment (het B-segment). Om de juiste prijs voor de behandeling uit deze lijst te kunnen vinden, heeft u een zorgproductcode nodig. Uw medisch specialist of het secretariaat van het betreffende specialisme kan deze code geven. In de passantenprijslijst kunt u op deze code zoeken om het bijbehorende passantentarief te vinden.

Passantenprijzen zijn onder voorbehoud. Landelijke of interne ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen. Wanneer de prijs op de lijst anders is dan de prijs die u in het ziekenhuis hoort als u wordt behandeld, dan geldt de laatste prijs. In de passantenprijslijst staan alleen de tarieven van het vrije segment (B-segment) vermeld. Voor behandelingen uit het gereguleerde segment (A-segment en de Overige Zorgproducten) worden de tarieven bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bekijk deze tarieven op de website van de NZa.

Contact

Voor meer informatie en contact over verzekerde zorg kijkt u op deze pagina