Nieuwste technieken › Treant Zorggroep

Nieuwste technieken

In het Mammacentrum van Treant Zorggroep werken we volgens de nieuwste behandelmethodes. Ook beschikken we over de meest moderne apparatuur. Met deze apparatuur krijgen we een beter beeld van de (mogelijk aanwezige) tumor. Ook in dicht borstweefsel. ​

Tomosynthese mammograaf
Een tomosynthese mammograaf is een röntgenapparaat waarmee 3D-opnames van de borst worden gemaakt. Een plekje dat op een ‘gewone’ foto verdacht lijkt, kunnen we hiermee van meer kanten bekijken en dus beter beoordelen. Als het – op basis van de foto's – nodig is om een afwijking te biopteren, dan kan ook dit nauwkeuriger gedaan worden met deze nieuwe techniek.

Echoapparaat
We hebben echoapparatuur met speciale ‘mamma-instellingen' waarmee afwijkingen in de borst gelokaliseerd kunnen worden. We nemen over het algemeen hapjes (biopten) van een eventuele tumor met behulp van deze echotechniek. Ook worden eventuele markers of jodiumzaadjes echogeleid geplaatst.

1,5 Tesla MRI-scanner
Met de 1,5 Tesla MRI-scanner wordt bij sommige patiënten aanvullende mammadiagnostiek verricht. We kunnen hiermee de grootte en de positie van de tumor zeer nauwkeurig vaststellen.

Jodiumbron
Borstsparende operaties voeren we, indien de borsttumor niet voelbaar is, uit met behulp van de jodiumbron.

Een jodiumbron is een klein radioactief staafje van ca. vier millimeter dat voorafgaand aan de operatie in de borsttumor wordt ingebracht. Dit gebeurt door de radioloog onder lokale verdoving. Deze bron wordt ingezet bij tumoren die niet of moeilijk voelbaar zijn en bij patiënten die voorafgaand aan de operatie behandeld worden met chemotherapie. Hierdoor kan het zo zijn dat de tumor door chemotherapie zo klein is geworden dat deze niet meer voelbaar is of zichtbaar is op het moment van operatie. Met behulp van een detector kan de jodiumbron en daarmee de omliggende tumor worden opgespoord en vervolgens worden verwijderd.

Door gebruik van de jodiumbron kan nog preciezer worden geopereerd, vaak met een beter cosmetisch resultaat. De voorheen gebruikte markeringsmethode met een draad is hierdoor overbodig geworden. Een ander bijkomend voordeel is dat de jodiumbron geruime tijd voorafgaand aan de operatie kan worden geplaatst.

De jodiumbron geeft een lage dosis straling af. Met een stralingsdetector kan de bron en de omliggende tumor tijdens de operatie daardoor nauwkeurig worden opgespoord.  De hoeveelheid straling  is niet schadelijk voor de gezondheid van de patiënt of diens omgeving.