Ziekte van Parkinson › Treant Zorggroep

Ziekte van Parkinson

Wat is de ziekte van Parkinson?

Ook wel: Parkinson

De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening van de hersenen. Het is een progressieve ziekte. Dat betekent dat de klachten toenemen naarmate iemand de ziekte langer heeft. Er zijn in Nederland ongeveer 60.000 mensen met Parkinson. Bij een parkinsonisme lijken de symptomen op die van Parkinson.

Wat is de oorzaak?

De grootste oorzaak is een tekort aan dopamine in de hersenen. Dopamine is belangrijk voor het doorgeven van signalen in de hersenen. Als de cellen die dopamine maken afsterven, gaan ook andere hersengebieden minder goed werken. Het is niet bekend waarom de cellen afsterven. Een andere symptoom is het ophopen van eiwitten in verschillende hersengebieden. Erfelijkheid speelt slechts een kleine rol.

Wat zijn de klachten?

De meest herkenbare verschijnselen zijn traagheid, stijfheid, praten met zachte stem, bevende handen en moeite met lopen. Naast motorische problemen kunnen andere klachten ontstaan. Bijvoorbeeld gedragsverandering, depressie en geheugenverlies. Ook kunnen medicijnen bijwerkingen geven.