Non-Hodgkin-Lymfoom › Treant Zorggroep

Non-Hodgkin-Lymfoom

Non-Hodgkin-lymfoom (afgekort: NHL) is een kanker in het lymfweefsel. Lymfklierkanker ontstaat wanneer een cel van de lymfklier (een lymfocyt) kwaadaardig wordt. Het begint vaak in een lymfklier, maar kan overal ontstaan waar zich lymfweefsel bevindt zoals in beenmerg, milt, longen en maag. Hier vertellen wij u meer over deze vorm van kanker en de eventuele behandeling daarvan.

De eerste soort lymfklierkanker die ontdekt werd, is het Hodgkin-lymfoom (vroeger de ziekte van Hodgkin). De ontdekker was dr. Thomas Hodgkin. Alle andere soorten die later ontdekt werden, heten samen non-Hodgkin-lymfomen.

Er zijn meer dan dertig verschillende soorten non-Hodgkin-lymfomen. Dat komt doordat er veel verschillende soorten lymfocyten in een lymfklier zitten. Ze zijn te herkennen onder een microscoop en door aanvullend onderzoek in het laboratorium. Het is belangrijk dat er nauwkeurig gekeken wordt naar het type, omdat de behandelingen en de vooruitzichten erg van elkaar verschillen.

Vaak is een opgezette lymfklier een eerste verschijnsel. Soms zijn er ook klachten als afvallen, heftig zweten gedurende de nacht en onbegrepen koorts.

Hoe wordt een non-Hodgkin-lymfoom aangetoond?
De diagnose non-Hodgkin-lymfoom wordt gesteld door een biopt (weefselstukje) uit een afwijkende lymfklier of een andere aangedane plek te nemen en vervolgens onder de microscoop te laten beoordelen.