Myelodysplastisch Syndroom (MDS) › Treant Zorggroep

Myelodysplastisch Syndroom (MDS)

Bij het myelodysplastisch syndroom (afgekort: MDS) is de aanmaak in het beenmerg van één of meerdere soorten bloedcellen verstoord omdat de bloedstamcel ziek is.

Alle soorten bloedcellen worden aangemaakt in het beenmerg. Er zijn drie hoofdsoorten bloedcellen: rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Bij MDS functioneert de aanmaak van één of meerdere soorten bloedcellen niet meer goed. Patiënten kunnen bijvoorbeeld bloedarmoede hebben (een tekort aan rode bloedcellen). Ook is de combinatie mogelijk van bloedarmoede en snel ‘blauwe plekken’ krijgen (een tekort aan rode bloedcellen en bloedplaatjes). Zelfs alle drie bloedcelsoorten kunnen vrijwel afwezig zijn.
MDS is een verzamelnaam voor acht types met verschillende prognoses. Er zijn vormen van MDS met een relatief langzaam ziekteproces zoals bloedarmoede. Maar MDS kan ook nagenoeg dezelfde vorm aannemen als acute leukemie.

Verschijnselen

Bij MDS heeft u meestal het eerst last van vermoeidheid. Soms zijn patiënten ook gevoeliger voor infecties, krijgen ze snel blauwe plekken of neusbloedingen. MDS treedt meestal op oudere leeftijd (boven zestig jaar) op, maar kan ook op jongere leeftijd voorkomen.

Onderzoek

Om het juiste type MDS vast te stellen is – naast lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek – ook beenmergonderzoek nodig. Bij een beenmergbiopsie wordt onder plaatselijke verdoving uit de bekkenkam wat beenmerg afgenomen en een heel klein stukje bot voor onderzoek. De beenmergcellen worden ook onderzocht op eventuele chromosomale afwijkingen. Dit is niet alleen van belang om de diagnose te stellen, maar ook om het type MDS en de bijbehorende behandeling te bepalen.