Klaplong › Treant Zorggroep

Klaplong

Wat is een klaplong?

Ook wel: pneumothorax

De longen zijn omgeven door twee vliezen; het longvlies en het borstvlies. Het longvlies ligt om de longen en het borstvlies bekleedt de binnenkant van de borstkas. Onder normale omstandigheden zit er geen ruimte tussen deze vliezen en glijden ze soepel langs elkaar heen. Ontstaat er wel ruimte tussen deze twee vliezen, dan noemen we dit een pleuraholte. In de borstkas is de druk lager dan in de longen. Hierdoor kunnen de longen ontplooid blijven zoals een normale long hoort te zijn. U kunt dit vergelijken met een opgeblazen ballon.

Bij een klaplong is er een gaatje ontstaan in een of in beide vliezen. Hierdoor komt er lucht tussen de beide vliezen. De lagere druk in de borstkas valt weg en de long of een gedeelte van de long klapt in elkaar. Dit gedeelte kan niet meer goed meedoen met de ademhaling.

tekening longen.png

 

Wat zijn de symptomen?

Een klaplong kan gepaard gaan met klachten van (hevige) pijn op de borst, een moeizame ademhaling en benauwdheid. U voelt de pijn meestal aan de rugzijde, ter hoogte van de schouderbladen. Na enige tijd neemt de benauwdheid af omdat het lichaam zich instelt op het ademen met één long. Deze klachten kunt u als erg beangstigend ervaren.

Wat is de oorzaak?

  • Een klaplong ontstaat in de meeste gevallen spontaan. Er is geen aanwijsbare oorzaak aan te geven voor het spontaan ontstaan van een klaplong. Wel is gebleken dat er bij lange magere jonge mannen vaker een spontane klaplong voorkomt. Ook kan er sprake zijn van dunne plekjes op de longen waardoor mensen sneller een klaplong krijgen. Een spontane klaplong komt bij mensen die roken vaker voor dan bij mensen die niet roken. Roken kan dus gezien worden als een factor die het ontstaan van een klaplong bevordert.
  • Een ongeval kan de oorzaak zijn, bijvoorbeeld bij een gebroken rib of bij een steekwond in de borstkas.
  • Bij sommige medische ingrepen is er een risico dat de long aangeprikt wordt. Ook dan ontstaat er een klaplong.
  • Longaandoeningen als longemfyseem geven meer risico voor het krijgen van een klaplong.