Hersenschudding › Treant Zorggroep

Hersenschudding

Wat is een hersenschudding?

Ook wel: licht traumatisch hersenletsel en licht traumatisch schedelletsel

Een hersenschudding is het gevolg van een dreun of botsing tegen het hoofd. De hersenen zijn letterlijk door elkaar geschud. Ze zijn niet blijvend beschadigd. Maar bij een tiende deel van de hersenen kan wel sprake zijn van lichte kneuzingen of kleine bloedingen.

Een schedel kan veel hebben. Toch moet u bij letsel aan het hoofd altijd oppassen. Na een heftige klap kan een zwelling of bloeding binnen de schedel ontstaan. Dat gebeurt zelden, maar als het gebeurt is het levensgevaarlijk.

Zo’n bloeding of zwelling is van buiten niet te zien. Hij kan ook langzaam ontstaan. Daarom moet u de eerste 24 uur na het ongeval goed in de gaten worden gehouden.

Wat zijn de symptomen?

Na een klap op het hoofd kunt u last hebben van verschillende klachten:

  • Hoofdpijn.
  • Misselijkheid.
  • Duizeligheid.
  • Kortdurend bewustzijnsverlies en/of geheugenverlies (tot maximaal 15 minuten).
  • Slaperigheid.

Deze symptomen hoeven niet bij elke patiënt op te treden. De klachten komen op tijdens de eerste 24 uur na het ongeval, daarna nemen ze af.