Hamerteen / klauwteen › Treant Zorggroep

Hamerteen / klauwteen

Wanneer er sprake is van een scheefstand van een of meerdere kleine tenen, dan noemen we dit een hamerteen of klauwteen. Een hamerteen is een afwijking waarbij het teengewricht, het eerste gewricht vanaf de voet gezien, gebogen staat en niet goed recht te krijgen is. Bij een klauwteen is er tevens sprake van overstrekking van het gewricht tussen teen en voet.

De belangrijkste reden die bijdraagt aan een hamer- of klauwteen is verkeerd schoeisel. Ook geslacht, leeftijd, hallux valgus, afwijkende voetvorm, reumatoïde artritis en neurologische aandoendingen spelen een belangrijke rol. Vooral vrouwen hebben er last van. Door de afwijkende stand van de teen kunnen er problemen ontstaan als , pijn, likdoorns, nagelafwijkingen en ontstekingsverschijnselen. 

Het dragen van brede schoenen vermindert de druk en pijn. Indien er klachten zijn in de voorvoet, kunnen steunzolen nog positief bijdragen. Soms wordt er een teen-orthese gemaakt.