Gehoorverlies › Treant Zorggroep

Gehoorverlies

Het oor is globaal onder te verdelen in:

 • de uitwendige gehoorgang;
 • het trommelvlies met daarachter het middenoor. Hierin bevinden zich drie gehoorbeentjes, die samen de gehoorbeenketen vormen: de hamer malleus), het aambeeld(incus) en de stijgbeugel(stapes). Via de buis van Eustachius staat het middenoor in verbinding met de neus-keelholte;
 • het eigenlijke gehoororgaan, ook wel het slakkenhuis of het binnenoor genoemd.

trip007 Oor.png  

Schematisch het oor

 1. gehoorgang
 2. trommelvlies
 3. hamer
 4. aambeeld
 5. stijgbeugel
 6. middenoor
 7. evenwichtsorgaan
 8. buis van Eustachius
 9. slakkenhuis
 10. evenwichtszenuw
 11. aangezichtszenuw
 12. gehoorzenuw

Geluid bestaat uit luchttrillingen. Deze trillingen komen via de gehoorgang op het trommelvlies. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes versterken en geleiden de trillingen naar het slakkenhuis. In het slakkenhuis bevinden zich de zintuig(zenuw)cellen, die de trillingen omzetten in zenuwprikkels. Deze zenuwprikkels worden via de gehoorzenuw naar de hersenen gevoerd, waar zij in “horen” vertaald worden. Het middenoor is onder normale omstandigheden gevuld met lucht, die dezelfde druk en samenstelling heeft als buitenlucht. De buis van Eustachius maakt uitwisseling mogelijk, zodat de luchtdruk voor en achter het trommelvlies hetzelfde is.

Welke soorten gehoorverlies zijn er?

Er zijn twee soorten gehoorverlies.

Binnenoorverlies

Bij een binnenoorgehoorverlies (perceptieverlies/zintuigverlies) is er schade opgetreden in het zenuwgedeelte van het horen. Soms kan met een cochleair implantaat het gehoor worden verbeterd.

Geleidingsverlies

Het geleidingsgehoorverlies (meestal middenoorverlies) wordt veroorzaakt door een onvoldoende overdracht van het geluid vanaf de gehoorgang naar het slakkenhuis. De afwijkingen zijn dan in de gehoorgang, het trommelvlies en/of in het middenoor gelegen. De oorzaken kunnen zijn: verstopping van de gehoorgang door oorsmeer, een gaatje (perforatie) in het trommelvlies of onderbreking van de gehoorbeenketen. Deze afwijkingen kunnen vaak wel worden hersteld.

Wat zijn de behandelmogelijkheden bij gehoorverlies?

Zijn er klachten van gehoorverlies? Dan legt de kno-arts u uit  wat de oorzaak is en bespreekt de behandelingsmogelijkheid met u.

De behandelmogelijkheden

 • Bij zenuwgehoorvermindering is de aanpassing van een hoortoestel de enige behandelmogelijkheid.
 • Wordt het gehoorverlies veroorzaakt door een middenoorafwijking en komt het geluid daardoor verzwakt bij het slakkenhuis aan (geleidingsgehoorverlies)? Dan is dat meestal wel behandelbaar met een gehoorverbeterende ooroperatie. Een hoortoestel is dan ook soms een mogelijkheid.
 • Wordt het gehoorverlies veroorzaakt wordt door een oorontsteking? Dan hangt het van de vorm van de oorontsteking af. De genezing van deze oorontsteking staat dan op de voorgrond. Er zijn meestal medicijnen nodig en soms een schoonmakende ooroperatie, mogelijk in combinatie met een gehoorverbeterende operatie.